HOME

ANALÝZA a LÉČBA

ON-LINE DIAGNÓZA

PRODUKTY

FÓRUM a OHLASY

SALÓNY

Všeobecné obchodní podmínky

Uzavření kupní smlouvy
Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka zákazníka (kupujícího).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou - kupujícím - podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění. 

Provozovatel
Provozovatelem tohoto internetového obchodu je Viva La Vida s.r.o., sídlem Anglická 388/1, 120 00 Praha 2, IČ: 28517857. Firma Viva La Vida je výhradním dovozcem vlasové kosmetiky Kapyderm do České republiky.

Objednávka
Objednávku zboží je možné zadat způsobem, pomocí objednávkového formuláře po vložení zboží do košíku. Objednávky mohou být telefonicky ověřovány tak, aby nedošlo k případnému falešnému objednáni na vaši adresu.

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH 21%.

Zrušení objednávky
V případě, ze budete mít z jakýchkoliv důvodů zájem o stornovaní vaší objednávky, můžete nás s tím požadavkem kontaktovat na adrese info@kapyderm.cz nebo telefonicky na čísle 777 668 105. V případě, že bude objednávka zrušena z naší strany, budete na tuto skutečnost upozorněn emailovou zprávou, na adresu, která je zadána ve vaší registraci, popř. telefonicky, nebyla-li emailová adresa zadána.

Vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy
V případě, že se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu odstoupit od smlouvy a stornujete objednávku, kterou jste již zaplatili, nebo v případě, že vámi objednané a zaplacené zboží nejsme schopni z nějakého důvodu zajistit, bude vám zaplacená částka bezodkladně převedena v plné výši na vámi uvedený účet.

Dokumenty vztahující se k objednávce
Ke každé zásilce musí být přiložen daňový doklad, který slouží také jako záruční list.

Ochrana osobních údajů
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a nebo kontaktováním nás na adrese info@kapyderm.cz. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@kapyderm.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Dodání zboží
Zásilky jsou posílány prostřednictvím České pošty, která zásilky doručuje v rozmezí jednoho až tří pracovních dnů. Zboží je zasíláno na dobírku nebo jako pojištěný balík v případě platby předem na náš účet, při objednávce v hodnotě do 1000 Kč činí poštovné při odesílání zboží na dobírku 80 Kč, při platbě předem 50 Kč. Doručení společností PPl stojí 100 Kč. Při objednávce nad 1000 Kč je poštovné ZDARMA. Při objednávce nad 2000 Kč je zdarma doprava firmou PPL.

Většina zboží je skladem a předáváme ho přepravci průběžně nejpozději do 3 pracovních dnů (v naprosté většině případů však do druhého dne).

Zboží je možné také zakoupit na následujících adresách provozoven Kapyderm, které jsou uvedeny v na stránce O nás. Při osobním odběru doporučujeme předem telefonicky kontaktovat prodejní místo a ověřit si tak aktuální dostupnost zboží.

Osobní odběr produktů, objednaných přes e-shop je možný v hlavním trichologickém centru Kapyderm v Salonu FAME, Anglická 388/1 (vchod z Legerovy), Praha 2.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má zákazník v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Zákazník v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí zákazník poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající zákazníkovi v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Reklamace
Doufáme, že jste s našimi výrobky spokojeni. Pokud k reklamaci dojde, snažíme se vždy vyjít vstříc, tak byste byly s našim obchodem maximálně spokojeni. V případě reklamace musíme a budeme postupovat dle platného reklamačního zákona. Zboží, které chcete reklamovat prosím zabalte a zašlete nám jej zpět a nebo jej nám doručte osobně na adresu: Viva La Vida s.r.o., Anglická 388/1, 120 00 Praha 2
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Záruční doba
Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. O vyřízení reklamace bude kupující informován do 30-ti dnů od obdržení reklamace. Reklamační protokol mu bude dodán písemně nebo emailem na jím uvedenou adresu.

Rozpor z kupní smlouvy
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

Slovensko
V případě zájmu o zaslání na Slovensko nás prosím kontaktujte.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka zákazníka je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.kapyderm.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.